"Andrzej Duda" w Telewizjada.

Nes24: Andrzej Duda Telewizjada 3 maja 2019 13:00. .