"Godzina Łaski" w Telewizjada.

Nes24: Godzina Łaski Telewizjada 7 grudnia 2018 14:00. .