"Irena Dziedzic" w Telewizjada.

Nes24: Irena Dziedzic Telewizjada 12 stycznia 2019 17:00. .