"Irena Dziedzic" w Telewizjada.

Nes24: Irena Dziedzic Telewizjada 12 kwietnia 2019 12:00. .