"Jankowski Ksiądz" w Telewizjada.

Nes24: Jankowski Ksiądz Telewizjada 6 grudnia 2018 11:00. .