"KNF" w Telewizjada.

Nes24: KNF Telewizjada 6 grudnia 2018 20:00. komisja nadzoru finansowego.