"Krzysztof Król" w Telewizjada.

Nes24: Krzysztof Król Telewizjada 6 grudnia 2018 17:00. .