"Lidl Wadowice" w Telewizjada.

Nes24: Lidl Wadowice Telewizjada 14 stycznia 2019 14:00. .