"Małgorzata Rozenek" w Telewizjada.

Nes24: Małgorzata Rozenek Telewizjada 12 stycznia 2019 15:00. .