"Opiekun Seniora Anglia Niemcy Holandia, Austria, Szwajcaria" w Telewizjada.

Nes24: Opiekun Seniora Anglia Niemcy Holandia, Austria, Szwajcaria Telewizjada 13 stycznia 2019 00:03. Opiekun Osób starszych (Live-in) opieka 24h na dobę– Anglia, Niemcy, Holandia, Austria, Szwajcaria. Warunki finansowe: Od 1300 do 2000 Euro na ....