"Owsiak" w Telewizjada.

Nes24: Owsiak Telewizjada 12 stycznia 2019 23:00. .