"Paluch Czerwony Dywan" w Telewizjada.

Nes24: Paluch Czerwony Dywan Telewizjada 6 grudnia 2018 18:00. .