"Polkowice" w Telewizjada.

Nes24: Polkowice Telewizjada 12 stycznia 2019 15:00. .