"Przeczytaj streszczenie tekstu ze strony 62 podręcznika wpisując brakujące wyrazy Proszę o jak" w Telewizjada.

Nes24: Przeczytaj streszczenie tekstu ze strony 62 podręcznika wpisując brakujące wyrazy Proszę o jak Telewizjada 8 lutego 2019 15:17. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj streszczenie tekstu ze strony 62 podręcznika wpisując brakujące wyrazy Proszę o jak najszybciej​.