"Public Relations" w Telewizjada.

Nes24: Public Relations Telewizjada 19 czerwca 2019 10:50. Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego ....