"Tomasz Ćwiąkała" w Telewizjada.

Nes24: Tomasz Ćwiąkała Telewizjada 7 grudnia 2018 10:00. .