"Urszula" w Telewizjada.

Nes24: Urszula Telewizjada 17 listopada 2018 10:00. .