"Wadowice 24" w Telewizjada.

Nes24: Wadowice 24 Telewizjada 14 stycznia 2019 14:00. .